INLOGGEN

Masterclasses

Maak van je vak jouw expertise! De apotheek verleent steeds meer zorg aan thuiszorgcliënten en cliënten in een zorginstelling. Een uitdaging, want er komen veel wetten en regels bij kijken. Hoe waarborg je samen medicatieveiligheid? Hoe organiseer je een optimale samenwerking tussen de apotheek en de zorgorganisatie? Wij delen onze kennis en ervaring met jou zodat je je kunt onderscheiden!

Waarom een masterclass of workshop volgen?

  • Op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.

  • Praktische handvatten voor goede samenwerking met zorgorganisaties.

  • Praktijkvoorbeelden uit ons netwerk.

  • Hulp bij onderscheidende profilering.

Masterclass instellingsfarmacie voor apothekers 
Ben jij thuis in instellingsfarmacie? Het medicatieproces in intramurale zorginstellingen vraagt expertise van jou als apotheker. Wij helpen jou optimaal samen te werken met de zorginstellingen bij jou in de buurt. Volg de masterclass en maak het verschil!

Masterclass wijkzorg & instellingsfarmacie voor managers en apothekersassistenten 
Heb jij de patiënten die (thuis)zorg krijgen goed in beeld? Ben je op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving, zoals de Veilige principes in de medicatieketen? Hoe verloopt de samenwerking tussen de apotheek en de zorginstelling? Op deze en andere vragen krijg je antwoord tijdens de Masterclass wijkzorg. 

Workshop apotheek en wijkzorg voor apothekers en hun zorginstelling(en)
Medicatie+Zorg constateert dat regionale afstemming met thuiszorgorganisaties een behoefte is binnen veel apotheken. Om in deze behoefte te voorzien heeft Medicatie+Zorg een nieuwe workshop ontwikkeld: Apotheek en wijkzorg. Vanuit onze specialiteit: medicatieveiligheid waarborgen én optimaal samenwerken met andere zorgorganisaties.

Themalunch Toetsingskader Medicatieveiligheid voor apothekers & farmaceutisch managers
In één dagdeel alle ins en outs te weten komen over een relevant onderwerp voor uw apotheek? Dat is het doel van onze nieuwe themalunches waarin elke keer een ander onderwerp aan bod komt. Met de Themalunch Toetsingskader medicatieveiligheid in de verpleeghuiszorg en in de zorg thuis gaan we in op het toetsingskader van het IGJ. Aan bod komen de 8 normen van medicatieveiligheid en de daar aan gekoppelde toetsingscriteria. 

Let op: deze masterclasses en workshop zijn voorbehouden aan klanten van Apotheek Voorzorg.


Misschien zijn de volgende expertises van Medicatie+Zorg ook interessant voor jou?

Lees je al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2023
| Mosadex Groep op social media: