INLOGGEN

Palliatieve zorg

Wist je dat meer dan driekwart van de Nederlanders in de laatste levensfase thuis wil zijn? In een vertrouwde omgeving, waar zoveel mogelijk het gewone leven door kan gaan en mensen makkelijk op bezoek kunnen komen. Toch wordt deze wens maar in 30% van de gevallen werkelijkheid. De meerderheid overlijdt namelijk in het ziekenhuis, verpleeghuis of hospice, vaak omdat de medische situatie te complex wordt voor de thuissituatie. Hier wil Care4homecare een verandering in brengen door medische behandelingen ook thuis mogelijk te maken.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve terminale zorg is zorg aan patiënten met een levensverwachting van ongeveer 3 maanden. Het is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert, van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Om lijden te voorkomen en verlichten, vroegtijdige signalering en behandeling van pijn. De zorg heeft als doel: de laatste levensfase zo goed en comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Toekomstige ontwikkelingen

Care4homecare gelooft er sterk in dat complexe medische behandelingen in de laatste levensfase, naast het ziekenhuis, ook in de thuissituatie plaats kunnen vinden. Het team is uitgerust met de kennis en kunde die hiervoor nodig is. En met het netwerk van Mosadex Groep is de apotheker altijd dichtbij om voor specifieke medicatie te zorgen. Zelfs speciale bereidingen. Hierdoor kan iedere patiënt in de eigen vertrouwde omgeving de behandeling ondergaan en zo besparen we hen de vermoeiende gang naar het ziekenhuis of de apotheek.

Palliatieve (terminale) zorg thuis

Care4homecare wordt officieel door de overheid erkend als ambulante kliniek die medisch-specialistische behandeling(en) biedt op locatie. Om complexe medische behandelingen uit te voeren, heeft Care4homecare hooggekwalificeerd personeel in dienst. Dit zijn onder andere: medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij bieden de huidige reguliere zorg ondersteuning bij het toepassen van complexe palliatieve zorg. In het kader van symptoombestrijding en het bieden van comfort in de thuissituatie. Naast thuis kan de complexe palliatieve zorg ook plaatsvinden in het verpleeghuis, hospice of in andere woonvormen.


Misschien zijn de volgende expertises van Care4homecare ook interessant voor jou?

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!


© Mosadex Groep 2024
| Mosadex Groep op social media: