INLOGGEN

Meer slagkracht bij het oplossen van tekorten

Je stelde in het interview eind 2017 dat je hoopt dat je werk overbodig is over een paar jaar. We zijn nu 1,5 jaar verder, hoe staat het er voor?

Dat hoop ik nog steeds! En daar werken we ook echt hard aan, maar vooralsnog is onze dienstverlening nog broodnodig. We hebben gemerkt dat meer apotheken ons gevonden hebben de afgelopen twee jaar. Hierdoor zijn we als bedrijf gegroeid, wat als voordeel heeft dat we meer slagkracht hebben bij het oplossen van tekorten. We kunnen nu meer vooruit plannen waardoor we bijvoorbeeld steeds meer tekorten kunnen oplossen met parallel geregistreerde geneesmiddelen.

Je gaf eerder aan dat de wet- en regelgeving een flink knelpunt is voor het beschikbaar maken van medicijnen aan patiënten. Is hier al iets aan veranderd?

Jazeker. Begin 2018 is een maatregel doorgevoerd als onderdeel van het Actieplan voor Aanpak Geneesmiddeltekorten. Deze maatregel maakt het mogelijk dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), op advies van de Werkgroep Geneesmiddelentekorten, centraal toestemming geeft voor de import van een bepaald geneesmiddel voor een bepaalde periode. Dit heeft ons meer bewegingsruimte gegeven om sneller te kunnen leveren en heeft daarnaast als doel de administratieve last in de apotheek te verminderen.

Is nu de weg vrij om alle problemen direct op te lossen?

Nee, zeker niet. De maatregel zorgt ‘slechts’ dat de juridische kaders meer geschikt zijn om een tekort op te vangen. De praktische invulling van het proces moet nu door de vele verschillende marktpartijen worden vormgegeven. Zo kan er nog veel gewonnen worden in de tijdige informatievoorziening. Hoe vroeger een verwacht tekort bekend is, hoe beter er kan worden gezocht naar een passende oplossing. Daarnaast kunnen we nog veel verbeteren in de afhandeling van de vergoeding van deze geneesmiddelen.

Waar wil je met Pharme naartoe?

Een passende oplossing bieden voor de apotheek: daar zijn we sterk in. Ik geloof er nog steeds in dat we stap voor stap toe gaan naar het voorkomen van tekorten, maar dat is nog een lange weg te gaan. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van voorspellende modellen, waarbij we onze kennis combineren met de kennis en data die beschikbaar is in de Mosadex Groep.

Ondertussen gaan we door met de verbetering van onze dienstverlening om de apotheek zoveel mogelijk te kunnen ontzorgen. Nu nog hoor ik vaak dat een apotheker zegt: “Ik heb stad en land afgezocht naar het product en ik kan het niet vinden”. Mijn advies? Zie ons niet als laatste redmiddel, maar als onderdeel van je voorraadbeheer. Dat bespaart zeker tijd!

Meer informatie over Pharme?

Kijk op de website pharme.nl of stuur een e-mail naar E klantenservice@pharme.nl.

Ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: