INLOGGEN

Pharme: partner voor apotheken bij geneesmiddelentekorten  

Je baan zien als de leukste functie die er is. En toch hoopt Peter Nobel, Managing Director bij Pharme, dat zijn werk over een aantal jaren overbodig is. “Geneesmiddelentekorten in een land als Nederland zouden niet moeten bestaan.” Als dochter van Medcor valt Pharme onder de Mosadex-paraplu.  

Het probleem van geneesmiddelentekorten komt steeds vaker voor, zo tonen ook de cijfers van de SFK (Stichting Farmaceutische Kengetallen). De impact wordt daardoor steeds groter. Dagelijks komen er bij Pharme zeker tientallen verzoeken binnen voor een geneesmiddel dat een apotheek op dat moment niet beschikbaar heeft.

Op zoek naar een oplossing

“Allereerst inventariseren we de oorzaak van het tekort, op basis van de uitkomst zoeken we naar een oplossing”, geeft Nobel aan. “We kijken eerst naar de oorzaak en zoeken een oplossing binnen Nederland. Dat is ook hetgeen wat ons onderscheidt. We voeren gesprekken met fabrikanten om de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor de Nederlandse markt te vergroten. Daarna wenden we ons pas tot de parallelmarkt. De parallelmarkt wordt vaak gezien als een schimmig gebied, ten onrechte. De parallelbedrijven kunnen echt bijdragen aan het voorkomen van geneesmiddelentekorten in Nederland. Is het middel ook niet via de parallelmarkt verkrijgbaar, dan kijken we of er een farmaceutisch alternatief is met hetzelfde effect. Tot slot wijken we uit naar landen buiten de EU.”

Synergie tussen Mosadex-bedrijven

Als dochter van Medcor valt Pharme ook onder de Mosadex-paraplu. “Maar wij werken voor alle apotheken”, benadrukt Nobel. “We werken nauw samen met bedrijven binnen Mosadex Groep, zoals Fisher Farma. Door die samenwerking krijgen we vroegtijdig inzicht in de eventuele tekorten, zodat we daarop kunnen anticiperen. De synergie tussen de verschillende dochterbedrijven van Mosadex Groep is van groot belang.”

Knellende wet- en regelgeving

De huidige wet- en regelgeving schiet tekort, stelt Nobel. “Er is een meldpunt geneesmiddelentekorten, maar alleen een melding is geen oplossing. Het indienen van een registratie duurt zes maanden, een parallelregistratie drie tot zes maanden. Neem de artikel 52-procedure van het CBG: de tijdelijke handelsvergunning. Gebracht als optie voor het geneesmiddelentekort. Maar het is praktisch onmogelijk om hiervan gebruik te maken. De artikel 40-procedure van de IGZ (tijdelijke toestemmingsverklaring voor uitlevering op artsenverklaring) die als gangbare procedure zou moeten dienen, kan tot acht weken duren. Het is frustrerend te weten dat de geneesmiddelen wel beschikbaar zijn, maar je deze door beperkende regelgeving niet binnen een redelijke termijn binnen het wettelijke kader naar Nederland kunt halen. Dat valt toch niet uit te leggen aan patiënten?”

Verontwaardiging

“We zijn gestart vanuit verontwaardiging over het genees-middelentekort”, besluit Nobel. “Met de juiste wet- en regelgeving, vroegtijdige signalering en goede samenwerking tussen fabrikanten en groothandels zouden we overbodig zijn.”

Bent u benieuwd wat Pharme voor u kan betekenen? Of wilt u meer informatie? Ga naar de website om meer te lezen over Pharme.

Gepubliceerd op: 20 december 2017

Ook interessant voor u?

Lees je al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2023
| Mosadex Groep op social media: