INLOGGEN

Van advies tot alternatief

Hoe zou het zijn als u als apotheker op het juiste moment, het juiste medicijn kan bieden aan de patiënt? Pharme zet zich hier voor in. Zij adviseert en helpt apothekers bij het bieden van alternatieven. Want Pharmegelooft dat geneesmiddelentekorten in een land als Nederland niet mogen bestaan. Het klinkt simpel, maar hoe streeft Pharme deze droom na?

Tekorten terugdringen

Als apotheker wilt u tijdig de zorg leveren die een patiënt nodig heeft. Helaas is dit, door de beperkte beschikbaarheid, niet altijd vanzelfsprekend. Het probleem van geneesmiddelentekorten heeft een steeds grotere impact op de zorg. Pharme wil hier verandering in brengen en tekorten terugdringen, want volgens hen moeten medicijnen altijd beschikbaar zijn.

“Dit doen we op twee manieren” vertelt Peter Nobel, Managing Director bij Pharme. “Enerzijds bieden wij alternatieven voor medicijnen die tijdelijk of langere tijd niet leverbaar zijn via de Mosadex-groothandel. Anderzijds adviseren wij apothekers vroegtijdig over de mogelijke medicijntekorten om tekorten te voorkomen of te beperken.”

Wat doet Pharme?

Als een medicijn niet leverbaar is bij de reguliere groothandel, kan Pharme een oplossing bieden. Denk hierbij aan alternatieven voor moeilijk verkrijgbare medicijnen of niet-geregistreerde geneesmiddelen. Bij het zoeken naar geneesmiddelen houdt Pharme rekening met de beschikbaarheid, levertijd en uiteraard de prijs. “Allereerst inventariseren we de oorzaak van het tekort. Op basis van de uitkomst zoeken we naar een farmaceutisch alternatief in Nederland. Is er geen goed alternatief? Dan wenden we ons tot de parallelmarkt. Is het middel ook niet via de parallelmarkt verkrijgbaar, dan kijken we naar alternatieven binnen Europa. Als laatste stap wijken we uit naar landen buiten Europa” vertelt Peter.

Alleen samen dringen we tekorten terug

Het importeren van geneesmiddelen is een tijdelijke oplossing volgens Peter. Het daadwerkelijke probleem wordt hier niet mee opgelost. En dat is waar hij zich zorgen over maakt. “Het medicijntekort is een complex probleem en is niet alleen door ons op te lossen. We moeten in de keten samenwerken, met onder andere de apothekers zelf. Samen moeten we vroegtijdig medicijntekorten signaleren zodat we tijdig in actie kunnen komen. Daar kunnen we het verschil maken.”

“Samen moeten we vroegtijdig medicijntekorten signaleren zodat we snel in actie kunnen komen.”

Pharme houdt alle ontwikkelingen op het gebied van tekorten nauwlettend in de gaten. Alle medewerkers komen uit de apothekerswereld en weten daardoor precies waar de pijnpunten zitten. Daarnaast is Pharme dochter van Medcor Group, waardoor zij onderdeel uitmaakt van Mosadex Groep. Door nauw samen te werken binnen de groep en data te analyseren krijgt zij vroegtijdig inzicht in eventuele tekorten. Zo wordt er onder andere gekeken naar de bestellingen, de vraag van de klant, de huidige voorraad bij de groothandelsvestigingen van Mosadex en de leveringsmogelijkheden van leveranciers. Deze informatie wordt vervolgens slim gecombineerd met de ontwikkelingen in de markt waardoor er nieuwe inzichten ontstaan. Betekent dit dat er mogelijk een tekort ontstaat? Dan wordt er vroegtijdig actie door Pharme ondernomen. Op basis van alle beschikbare informatie wordt er bepaald welke oplossing in de apotheek het meest geschikt is. Pharme zoekt vervolgens naar alternatieven.

Apotheker heeft signaalfunctie

Maar het signaleren van tekorten kan Pharme niet alleen. Apothekers kunnen ook zelf met vragen of voor advies contact opnemen met Pharme. “We zijn heel blij dat apothekers ons weten te vinden en stimuleren dat alleen maar. Zo houden we de lijnen kort. Op deze manier kunnen we ze van advies voorzien en op tijd op zoek gaan naar een geschikt alternatief. Hierdoor zetten we ons samen én tijdig in voor dit probleem.”

Samenwerken is de oplossing

“Dat geneesmiddelentekorten in Nederland niet mogen bestaan is de reden waarom wij ooit zijn opgericht. Maar we kunnen dit niet alleen, we moeten hiervoor onze handen in één slaan. Met de juiste wet- en regelgeving, vroegtijdige signalering en een goede samenwerking in de keten zouden wij uiteindelijk overbodig moeten zijn” sluit Peter af.

Pharme biedt via haar portaal een ruim assortiment aan geneesmiddelen voor Nederlandse apotheken, poliklinische apotheken en ziekenhuisapotheken. Staat een medicijn niet op Pharme.nl? Dan kan de apotheker gemakkelijk een online zoekopdracht insturen. Vervolgens zoekt Pharme naar een geschikt alternatief.


Pharme heeft haar vernieuwde bestelportaal gelanceerd. Dit eenvoudige systeem zorgt voor een beter productoverzicht en maakt het bestellen van medicijnen gemakkelijker.


Gaat u in gesprek met Pharme over mogelijke tekorten? Pharme geeft advies en gaat vroegtijdig op zoek gaan naar alternatieven.

T 0320 331 026
E klantenservice@pharme.nl

Gepubliceerd op: 16 februari 2021

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!