INLOGGEN

Van idee naar innovatie

Nieuwe schoenen kopen, een maaltijd bestellen of zelfs een hypotheekgesprek online voeren. We leven in een 24/7 samenleving waar de consument zelf regie houdt, waar en wanneer het hem uitkomt. Dat schept verwachtingen voor de farmaceutische dienstverlening. De zorgwereld verandert en uw rol als apotheker dus ook. Daarom moeten we innoveren, zodat u de zorg kan blijven leveren die uw zorgcliënt nodig heeft. Hoe speelt Mosadex in op deze ontwikkelingen? Rekening houdend met de beschikbaarheid van geneesmiddelen, kwaliteit van het geneesmiddelengebruik en betaalbaarheid van de zorg. We vragen het Jacco Pesser en Peter Kustermans.

Toekomstbestendige apotheek

Iedere dag vertaalt een apotheker de wensen en zorgvragen van een patiënt naar zorg op maat. En dat is belangrijk, want er liggen steeds meer (online) concurrenten op de loer. “We vormen een belangrijke schakel in de zorg en horen echt in de wijk thuis. Mensen willen namelijk niet naar een 0800-nummer bellen voor advies. Maar om deze zorg te bieden moet de inkoop, de dienstverlening en het logistieke proces in de apotheek wel tiptop in orde zijn”, vertelt Jacco Pesser, voorzitter coöperatiebestuur Mosadex Groep en mede-eigenaar van negen Service Apotheken. “Als apotheker kan je dat niet alleen. Daarom verzorgt Mosadex het centrale proces zodat wij ons kunnen richten op de lokale zorg. En daarmee maken we echt het verschil.” Mosadex Groep ondersteunt de apotheker met innovatieve producten en diensten. “We spelen in op een veranderde samenleving. Zorgconsumenten willen goed advies, omdat zij steeds meer bezig zijn met vitaliteit en hun gezondheid”, vertelt Peter Kustermans, directeur Research & Development bij Mosadex Groep en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. “Daarnaast waren een aantal apothekers zelf al diverse initiatieven gestart en hebben wij het netwerk en de middelen bij elkaar gebracht om die af te stemmen op de vraag van de zorgconsument. Wij zorgen voor het platform achter de schermen, zodat het logistieke proces en het on- en offline zorgaanbod optimaal op elkaar aansluiten.”

"We vormen een belangrijke schakel in de zorg en horen echt in de wijk thuis."

Technologie en aandacht voor de zorgcliënt

In 2019 kwamen de eerste ideeën op tafel om de apotheek toekomstbestendig te maken. Nu ruim 1,5 jaar later werkt een team van specialisten, apothekers en partners aan uiteenlopende initiatieven. De innovaties zijn verdeeld over drie thema’s: farmalogistiek, zorg en coöperatie. Zo ondersteunt Mosadex de apotheker bij haar rol als geneesmiddelenexpert en partner in de eerste- en anderhalvelijnszorg. “Het is mooi om te zien dat we afgelopen periode concrete stappen hebben gemaakt. Sommige diensten worden inmiddels gebruikt bij honderden apotheken en er lopen diverse pilots. Naar mate de tijd verstrijkt krijgen we ook steeds meer inzicht in de behoeften van de patiënt en de apotheker, waardoor sommige initiatieven geïntegreerd worden met andere projecten of dat we juist bewust een andere weg inslaan”, vervolgt Peter.

Optimaliseren van de farmalogistiek

Tegenwoordig draait alles om de klantbeleving. “De klant vindt het normaal dat hij de ene keer zijn medicijnen ophaalt, de andere keer thuis laat bezorgen. Hij wil koopgemak en heldere communicatie. Dat moeten we achter de schermen faciliteren”, vindt Jacco. De verschillende technologieën binnen het thema farmalogistiek helpen de apotheker hierbij. Peter: “De apotheker blijft aan het roer staan, wij zorgen voor de logistieke dienstverlening. De orderverwerking kan in de apotheek plaatsvinden, maar ook centraal bij Mosadex. Net wat de apotheker wil. Ook de aflevermogelijkheden zijn variabel. De apotheek kiest de leveringsopties die voor zijn apotheek van toepassing zijn en de zorgconsument kiest vervolgens voor een thuisbezorging of afhalen in de apotheek. Vanuit onze visie op farmalogistiek, optimaliseren we ook het aanschrijfproces met de dienst ‘Optimaal Aanschrijven’. Het systeem adviseert de apotheker welke merken hij het beste kan aanschrijven. Hij ontvangt dit advies vooraf, in plaats van een evaluatie achteraf.” Jacco vult aan: “Dit scheelt ons een hoop werk én de mensen aan de balie worden gelijk goed geholpen.”

Slimme technologieën voor het leveren van excellente zorg

Weten wat er speelt bij de zorgconsument is essentieel. Hij wil snel en goed geholpen worden, door welke zorgverlener dan ook. Of het nou gaat om de apotheker, huisarts of thuiszorg. Hij wil dat de zorg naadloos op elkaar aansluit. Binnen het thema zorg worden initiatieven ontwikkeld waarbij de samenwerking tussen deze partijen geoptimaliseerd wordt zodat de regie lokaal blijft en de klant ontzorgd wordt. Een mooi voorbeeld hiervan is Issie (zie het artikel ‘Issie: routeplanner voor regionale zorg’ in dit magazine). Maar volgens Jacco zijn er op dit gebied nog veel meer stappen te maken. “Naast de dagelijkse zorg die we aan de balie leveren, is er binnen Mosadex veel data beschikbaar. Data die we tot nu toe niet gebruiken. Mijn oproep aan Mosadex is om samen met ICT-partners te kijken wat we daar nog meer mee kunnen. Pas dan zetten we écht nieuwe stappen in het leveren van excellente zorg.” Het werken met die data is niet altijd eenvoudig. Wetgeving, AVG-regels en andere grenzen eisen een goede voorbereiding. “We moeten de ruimte opzoeken in wat kan en mag. Mosadex is niet voor niks Mosadex geworden door ondernemende apothekers en medewerkers. Als we wat meer durven én die data gebruiken, dan werken we aan een echte innovatie.

"Als we die data gebruiken, dan werken we aan een echte innovatie."


De coöperatie: niet van en voor elkaar, maar mét elkaar

De laatste pijler is coöperatie. Peter: “Eigenlijk loopt dit thema als rode draad door alle projecten, want overal staat de apotheker als zorgpartner in de eerstelijnszorg centraal. Bij het toekomstbestendig maken van de apotheek gaat het niet alleen maar over efficiëntie, het gaat ook over aandacht in buurten en wijken en lokaal of regionaal ondernemerschap.” De onderdelen binnen dit thema helpen de apotheker zijn positie te versterken. Jacco vult aan: “Al deze initiatieven worden ontwikkeld vanuit het coöperatieve gedachtengoed. Leden zijn betrokken bij de projecten waardoor er gestuurd wordt op de wensen die er liggen. Die samenwerking zorgt voor meer innovatie in de lokale apotheek en dat zorgt voor nieuwe mogelijkheden voor de patiënt.”

Rust, ruimte en besparing

Het moge duidelijk zijn dat Mosadex vol in beweging is. En dat moet ook wel. “Het streven is om in de tweede helft van dit jaar een aantal projecten zoals ‘Optimaal Aanschrijven’, ‘Optimaal Bestellen’, de ‘recept status services’ en de ‘vernieuwde Service Apotheek app’ volledig te laten draaien in de apotheken. De innovaties zorgen voor rust, ruimte en besparing in de apotheek. En dat draagt bij aan het allerbelangrijkste: het combineren van online en offline zorgaanbod waardoor de zorgconsument volledig ontzorgd wordt”, sluit Peter af.

Benieuwd naar de innovaties van Mosadex?

We vertellen u graag meer over onze projecten op het gebied van farmalogistiek, zorg en coöperatie.

Lees meer

Ook interessant voor u?

Leest u al mee in het Mosadex-magazine?

Nee, schrijf me in!


© Mosadex Groep 2021 |
Mosadex Groep op social media: