INLOGGEN

Alles onder controle met NControl  

Als de R in de maand zit, zetten de mensen bij NControl zich schrap. In deze periode onderhandelen partijen en sluiten apothekers contracten. Dat betekent zeer veel werk in een korte periode. Te beginnen met de impactanalyses.

Startklaar in nieuwe jaar

Als de apothekers de keuze hebben gemaakt, volgt het doorvoeren in het systeem. Petra: “Apotheken geven aan voor welke contracten ze hebben gekozen. De gegevens daarvan, zoals de tarieven en de zorggerelateerde activiteiten, koppelen we aan de modules. Daarna sturen we de tarieven naar het AIS van de apotheker. Dit noemen wij ‘inspoelen’, een zelfbedachte naam. Alles moet eind van het jaar voor alle aangesloten apotheken gereed zijn, zodat ze per 1 januari kunnen leveren volgens de nieuwe voorwaarden en prijzen.”

De ervaring leert dat het traject daarmee niet is afgerond. “Zeker niet. Want in februari worden de eerste declaraties over januari ingediend. Dan komt de retourinformatie vanuit zorgverzekeraars, die we nauwkeurig bekijken: klopt het allemaal? En zo niet: wat is er misgegaan? We faciliteren het proces van het begin tot het eind.” Erg hectisch dus. Ze lacht: “Nou ja, laten we zeggen: het is een dynamische periode.”

“We faciliteren het proces van het begin tot het eind”  

Strakke deadlines

Ze erkent dat NControl behoorlijk directief is in de communicatie naar de apothekers. “Dat is echt noodzakelijk. We hebben te maken met strakke deadlines in een korte periode.

We houden de apothekers op de hoogte via nieuwsbrieven, waarin we steeds melden wat we van hen verwachten. Deze nieuwsbrieven nummeren we, zodat de apothekers ook kunnen zien of ze er mogelijk eentje hebben gemist. Het is essentieel dat we alle relevante gegevens op tijd hebben en alles kunnen invoeren!”

Software

Soms is ook aanpassing van de software noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor de incontinentiematerialen voor VGZ-verzekerden. De inkoopprocedure heeft zich deze zomer afgespeeld. Met ApotheekZorg hebben we de drie samenwerkingsmodellen voor onderaannemers besproken. Vervolgens bekijken we of de module van NControl voldoet en welke programmatuur moet worden aangepast of ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van inzage in de DISV-module en de optie om een patiënt aan ApotheekZorg over te dragen. Ook verzorgen we een nieuwe NAlert. Kortom: we hebben bij alle modellen gekeken welke functionaliteiten nodig zijn om het voor alle partijen zo makkelijk mogelijk te maken. Dat is tenslotte onze kracht: het ondersteunen van apotheekteams met inzet van innovatieve ICT.” 

Bent u benieuwd wat NControl voor u kan betekenen? Of wilt u meer informatie? Ga naar de website om meer te lezen over de oplossingen die NControl biedt.

Gepubliceerd op: 10 oktober 2016

Heb je het laatste Mosadex-magazine al gelezen?

Bekijk 'm hier!